23 kwietnia 2024

Refundacja szkieł kontaktowych oraz nowe standardy ergonomii

Refundacja szkieł kontaktowych oraz nowe standardy ergonomii Po ponad 20 latach obowiązywania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w dniu 2 listopada 2023 r. została opublikowana nowelizacja Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Nowe przepisy wchodzą w życie 18 listopada 2023 r. Zgodnie […]

12 marca 2018

Monitory ekranowe BHP

Monitory ekranowe BHP

Praca na stanowisku wyposażonym w monitory ekranowe stanowi duże obciążenie dla narządu wzroku i układu ruchu. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, pracodawca jest zobowiązany organizować stanowiska pracy z monitorami ekranowymi w taki sposób, aby […]

7 lutego 2018

Oświetlenie wymagane na stanowisku pracy

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie w pomieszczeniach pracy zarówno oświetlenia naturalnego, jak i oświetlenia sztucznego. W pomieszczeniach stałej pracy, w których łączny czas przebywania tego samego pracownika w ciągu jednej doby trwa dłużej niż […]

18 grudnia 2017

Oceny ryzyka zawodowego

Oceny ryzyka zawodowego w miejscu pracy

Dlaczego warto przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego w miejscu pracy Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń, związanych z wykonywaną pracą, mogących powodować wypadki w pracy lub choroby zawodowe. Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego jest obowiązkiem pracodawcy, wynikającym przede wszystkim z Kodeksu Pracy. Zgodnie z art. 226 pracodawca ma obowiązek oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe występujące na […]

13 listopada 2017

Audyt BHP w magazynie – na co zwrócić uwagę

Audyt BHP w magazynie

Firma BHP Bezpieczeństwo specjalizuje się w przeprowadzaniu audytów BHP na terenie firm funkcjonujących w różnych branżach. Ostatnio mieliśmy okazję dokonać przeglądu stanu BHP na terenie jednego z podwarszawskich magazynów. Na bezpieczeństwo w obiektach magazynowych wpływa wiele czynników. Jednak na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę, chcąc spełnić wymogi prawne i zapewnić bezpieczeństwo pracownikom magazynu? Jak powinien […]

2 listopada 2017

Badanie hydrantów

Badanie hydrantów przeciwpożarowych

Urządzenia przeciwpożarowe w tym hydranty wewnętrzne odgrywają ważną rolę w trakcie trwania pożaru. Bez sprawnych urządzeń przeciwpożarowych nie jesteśmy w stanie podjąć skutecznych działań mogących zlikwidować pożar w zarodku, a tym samym zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom obiektu. Badanie hydrantów to obowiązek Obowiązek wykonania badania hydrantów wewnętrznych wynika z zapisów „§ 3.1-3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i […]

23 października 2017

Podstawowe szkolenie bhp

Podstawowe szkolenie bhp pracowników

Szkolenie wstępne BHP Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest prowadzenie systematycznych szkoleń pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca nie może dopuścić do pracy osoby, która nie ma dostatecznej wiedzy w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa pracy. W celu zapoznania nowozatrudnianego pracownika z wymaganiami bezpieczeństwa, pracodawca musi zapewnić pracownikowi podstawowe szkolenie bhp czyli szkolenie […]

29 września 2017

Szkolenia BHP dla pracowników oświaty

Szkolenie bhp dla nauczycieli

Początek roku szkolnego to początek cyklu szkoleń BHP. W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego firma BHP Bezpieczeństwo miesiąc wrzesień może zaliczyć do bardzo udanych! Przeprowadziliśmy szereg szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników placówek oświatowych. Naszymi słuchaczami byli przede wszystkim pedagodzy. Jednak do grona szkolonych pracowników możemy zaliczyć również osoby zatrudnione na stanowiskach […]

25 września 2017

Zabezpieczenie ppoż kanałów kablowych dla Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego

Zabezpieczenie ppoż kanałów kablowych w budynku

nowo powstałej siedzibie Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego wykonaliśmy zabezpieczenie ppoż kanałów kablowych przechodzących przez przedsionek przeciwpożarowy klatki schodowej. Zabezpieczenia ppoż tras kablowych są bardzo istotne ze względu na konieczność zapewnienia dostaw w energię elektryczną do urządzeń przeciwpożarowych w trakcie trwania pożaru. Obudowa dzięki swoim właściwościom stanowi zabezpieczenie znajdujących się w niej przewodów elektrycznych. To z kolei gwarantuje zapewnienie […]

15 września 2017

Szkolenia PPOŻ dla pracowników Fundacji SCOLAR

Szkolenia ppoż dla pracowników z ćwiczeniami ewakuacji z zadymionego namiotu

Firma BHP Bezpieczeństwo specjalizuje się w przeprowadzaniu szkoleń w zakresu ochrony przeciwpożarowej. Niedawno mieliśmy przyjemność przeprowadzić szkolenia ppoż dla pracowników Fundacji SCOLAR w Warszawie. Specjaliści z firmy BHP Bezpieczeństwo przeszkolili ponad 100 pracowników. Szkolenia PPOŻ dla pracowników Fundacji SCOLAR i ćwiczenia ewakuacji Podczas szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej, uczestnicy mieli możliwość przejścia przez zadymiony namiot – ćwiczenie ewakuacji. […]