Szkolenie okresowe BHP

Kiedy należy skierować pracownika na szkolenie okresowe BHP

Szkolenie okresowe BHP pracownik zobligowany jest odbyć w momencie, gdy od szkolenia wstępnego upłynął termin 6 miesięcy w przypadku pracodawców oraz osób kierujących pracownikami. Natomiast dla pozostałych grup zawodowych szkolenie okresowe BHP powinno się przeprowadzić po 12 miesiącach od daty podpisania szkolenia wstępnego BHP.

W celu zachowania ważności badań BHP, pracodawca ma obowiązek skierować pracowników na szkolenie okresowe w dziedzinie BHP jeszcze przed upływem ważności szkolenia wstępnego BHP.

Proponowane przez nas szkolenia okresowe BHP skierowane są do wszystkich grup zawodowych m.in.:

 • pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
 • pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno – biurowych,
 • pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno – technicznych,
 • pracodawców i osób kierujących pracownikami,
 • pracowników oświaty.

Szkolenie okresowe BHP na sali wykładowej

Co jaki okres należy przeprowadzać szkolenie okresowe BHP

 • nie rzadziej niż raz na 3 lata – szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych; przeprowadza się je w formie instruktażu,
 • nie rzadziej niż raz na 5 lat – szkolenie okresowe osób będących pracodawcami oraz innych osób kierujących pracownikami, w szczególności kierowników, mistrzów i brygadzistów; szkolenie pracowników inżynieryjno-technicznych, powinno być przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego,
 • nie rzadziej niż raz na 6 lat – szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne; powinno być przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego.

Dlaczego warto szkolić się z nami

Nasza firma BHP Bezpieczeństwo gwarantuje profesjonalne szkolenia bhp na najwyższym poziomie. Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowanych i doświadczonych wykładowców. Szkolenie okresowe BHP przeprowadzamy z podziałem na trzy części, gdzie każdą z nich prowadzi specjalista z danej branży:

 1. Zagadnienia BHP – Specjalista ds. BHP.
 2. Zagadnienia PPOŻ – Specjalista ds. ochrony przeciwpożarowej.
 3. Pierwsza pomoc – ratownik medyczny.

Szkolenie okresowe bhp może odbywać się w biurze firmy lub bezpośrednio u Klienta. Zapewniamy bezpłatny dojazd do siedziby Państwa firmy na terenie Warszawy.

Kiedy należy przeprowadzić egzamin ze szkolenia okresowego BHP

Szkolenie okresowe powinno być zakończone egzaminem sprawdzającym zdobytą podczas szkolenia wiedzę. Każdy uczestnik szkolenia okresowego bhp po uzyskaniu pozytywnego wyniku, dostaje zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia, którego odpis musi być przechowywany w aktach osobowych pracownika.

Jeżeli jesteś zainteresowany przeprowadzeniem profesjonalnego okresowego szkolenia BHP, skorzystaj z formularza kontaktowego!

BHP Bezpieczeństwo - komputer do pokazu na szkolenia bhp