Usługi BHP

Usługi BHP świadczymy na terenie Warszawy i okolic. Nasza firma oferuje szeroki wachlarz usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Najważniejsze z nich to m.in.:

  • Audyt z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, który nie służy wyłącznie wytykaniu błędów. To przede wszystkim narzędzie diagnostyczne, dzięki któremu pracodawca jest w stanie ocenić warunki pracy panujące w jego firmie i jednocześnie może uniknąć zagrożeń związanych z występowaniem wypadków przy pracy czy chorób pracowników. Wynikiem audytu jest raport, dzięki któremu klient uzyska niezbędne informacje dotyczące występujących zagrożeń oraz pojawiających się niezgodności z aktualnie obowiązującymi normami. Oprócz tego udzielamy porad, które umożliwią poprawę istniejącej sytuacji.
  • Ocena ryzyka zawodowego, która służy jako podstawowe narzędzie poprawiające zdrowie i bezpieczeństwo pracowników w miejscu pracy. Zobowiązany jest do niej każdy pracodawca, jej regularne przeprowadzanie stwarza w przedsiębiorstwie odpowiednie, pozbawione ryzyka warunki pracy oraz pozwala na ewentualne kontrolowanie zagrożeń pojawiających się w miejscu pracy.
  • Postępowanie powypadkowe – wypadki przy pracy to zjawisko występujące w każdym środowisku pracy. Nasza firma w oparciu o analizy stanu warunków pracy i wypadków z nimi związanych, prowadzi działania mające na celu zwiększenie świadomości oraz wiedzy pracowników jak i pracodawców z zakresu przeciwdziałania wypadkom i występowaniu zagrożeń w środowisku pracy. Tworzymy od podstaw kulturę bezpieczeństwa, zarówno poprzez postawy, wartości jak i normy zachowań.
  • Pomiary oświetlenia, które pozwalają pracodawcy na ocenę zastosowanych przez niego rozwiązań. Nasza firma sporządza protokół z wykonanych pomiarów oświetlenia oraz raport, który pozwala na dostosowanie oświetlenia do rodzaju wykonywanej pracy. Dokument potwierdzający zgodność stanu oświetlenia z obowiązującymi normami może być istotny np. w trakcie kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej.