Zabezpieczenia przeciwpożarowe konstrukcji stalowych

Firma BHP Bezpieczeństwo oferuje zabezpieczenia przeciwpożarowe konstrukcji stalowych i żelbetowych przy zastosowaniu następujących systemów:

 • farby ogniochronnej,
 • obudowy z płyt PROMAT,
 • obudowy z płyt wełny kamiennej ROOCKWOOL.

Stal to nieorganiczny, niepalny materiał. Stalowe elementy konstrukcji w warunkach pożarowych, już w temperaturze wynoszącej ok. 500 ° C tracą właściwości nośności. Dla pożarów rozwiniętych wspomniana utrata następuje już po kilku minutach.

Dla zachowania nośności konstrukcji stalowych, konieczne jest wykonanie odpowiednich zabezpieczeń ogniochronnych, zapobiegających utracie podczas trwania pożaru właściwości wytrzymałościowych stali oraz utracie nośności i skuteczności stalowych elementów konstrukcyjnych.

Zabezpieczenia przeciwpożarowe konstrukcji stalowych

Konstrukcje stalowe

ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE KONSTRUKCJI STALOWYCH FARBAMI OGNIOCHRONNYMI

Zajmujemy się realizacją zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji stalowych przy zastosowaniu farb czołowych producentów, takich jak Carboline, Promat, STEELGUARD.

Farby przeciwpożarowe opóźniają wzrost temperatury nośnych elementów konstrukcji stalowych w trakcie pożaru tak, aby konstrukcja obiektu zachowała swoje właściwości mechaniczne przez czas potrzebny do na ewakuację ludzi z obiektu.

Pod wpływem wysokich temperatur farby spieniają się tworząc trwałą izolację termiczną, która opóźnia wzrost temperatury podłoża stalowego.

Zabezpieczenia konstrukcji stalowych farbą ogniochronną - rysunek poglądowy

Firma BHP Bezpieczeństwo oferuje Państwu wykonanie zabezpieczeń PPOŻ konstrukcji salowych farbami rozpuszczalnikowymi, wodnymi lub wielorozcięczalnymi, pozwalając na ekonomiczne zaprojektowanie powłoki elementów stalowych w różnych częściach budynku, w zależności od stawianych im parametrów wytrzymałościowych tj. klasy odporności ogniowej R15, R30, R60, R 120, R 240 minut.

Sposób aplikacji farby ogniochronnej

 • warstwa podkładowa,
 • warstwa farby pęczniejącej,
 • warstwa zabezpieczająca.

Zabezpieczamy konstrukcje wewnątrz jak i na zewnątrz obiektów. Farby nakładane są tradycyjnie, ręcznie pędzlem lub wałkiem oraz sposobem mechanicznym, tzn. natryskiem pneumatycznym oraz hydrodynamicznym. Farba aplikowana jest na uprzednio zabezpieczoną antykorozyjnie powierzchnię. Farmy tworzą trwałą powłokę odporną na działanie wilgoci oraz czynników atmosferycznych.

Przy użyciu płyt PROMATECT zabezpieczamy również konstrukcje żelbetowe, m. in. szachty oddymiające w budynkach.

Firma BHP Bezpieczeństwo zabezpiecza farbą ogniochronną konstrukcje stalowe

ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE KONSTRUKCJI STALOWYCH PŁYTAMI SILIKATOWOCEMENTOWYMI PROMAT

Grubość płyty stanowiącej zabezpieczenie przeciwpożarowe konstrukcji stalowej dobierana jest na podstawie wskaźnika masywności profili stalowych. W przypadku, gdy mamy do czynienia z profilem o dużym wskaźniku masywności zastosujemy cieńszą izolację, natomiast gdy zastosowano profil cienkościenny, grubość izolacji ulegnie zwiększeniu. Kolejnym ważnym elementem na podstawie, którego dobierana jest grubość płyt, jest wskaźnik nośności konstrukcji R. Wraz ze wzrostem wskaźnika R, wzrasta grubość zastosowanej płyty.

Rysunek belki konstrukcji stalowej

Zabezpieczenie konstrukcji stalowej płytą PROMATECT daje możliwość stworzenia konstrukcji samonośnej, bez konieczności zastosowania dodatkowych wsporników.
Zabezpieczenie konstrukcji stalowej można wykonać, tworząc zabudowę skrzyniowa w wersji trójstronnej oraz czterostronnej oraz zabudowę konturową.

Z architektonicznego punktu widzenia spotykamy się również z koniecznością obudowy słupów
o przekroju okrągłym. Do zabezpieczenia przedmiotowych profili stosowana jest okładzina PROMATECT-L o przekroju okrągłym, która posiada możliwość zabezpieczenia konstrukcji stalowej
w przedziale od R15 do R240.

ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE KONSTRUKCJI STALOWYCH PŁYTAMI Z WEŁNY KAMIENNEJ – ROCKWOOL CONLIT 150 P

SYSTEM CONLIT 150 P – to rozwiązanie do wykonywania zabezpieczeń konstrukcji stalowych w klasie odporności ogniowej do R 240 oraz monolitycznych stropów, ścian, belek i słupów żelbetowych w klasach odporności do REI 240.

Zabezpieczone przeciwpożarowo konstrukcje stalowe przy zastosowaniu systemu CONLIT 150 P, nie są znacząco obciążone ze względu na stosunkowo niski ciężar właściwy płyt.
Dobór grubości zabezpieczenia przeciwpożarowego konstrukcji stalowych określany jest na podstawie współczynnika przekroju oraz temperatury krytycznej stali.

System CONLIT 150 P nadaje się do stosowania wewnątrz budynków. Przy użyciu płyt CONLIT 150 P zabezpieczyć można również szachty oddymiające. Do uszczelniania połączeń między płytami stosowany jest klej CONLIT GLUE. Płyty montowane są do ściany szachtu za pomocą stalowych łączników Hilti IDMS. Stworzoną w ten sposób obudowę należy pokryć warstwą zbrojącą w siatki stalowej zatopionej w zaprawie ZZ_ECOROCK Specjal.

Składowe systemu CONLIT 150 P

 • Płyty CONLIT 150 P
 • Klej CONLIT GLUE
 • Gwoździe montażowe
 • Zaprawa ZZ-ECOROCK Specjal
 • Łączniki stalowe typu Hilti IDMS
 • Siatka stalowa ocynkowana

Zabezpieczenia konstrukcji stalowych