Oceny ryzyka zawodowego

Dlaczego warto przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego w miejscu pracy

Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń, związanych z wykonywaną pracą, mogących powodować wypadki w pracy lub choroby zawodowe. Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego jest obowiązkiem pracodawcy, wynikającym przede wszystkim z Kodeksu Pracy. Zgodnie z art. 226 pracodawca ma obowiązek oceniać
i dokumentować ryzyko zawodowe występujące na stanowiskach pracy oraz stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające to ryzyko. Dodatkowo pracodawca powinien informować pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną przez nich pracą, jak również o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Jakie korzyści gwarantuje ocena ryzyka zawodowego

Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego, poza spełnieniem wymogów prawnych, niesie za sobą wiele korzyści. Przede wszystkim pozwala zidentyfikować zagrożenia występujące na poszczególnych stanowiskach w zakładzie pracy, a co za tym idzie, dobrać odpowiednie środki chroniące zdrowie i życie pracowników.

Jakie oceny ryzyka zawodowego wykonujemy

Nasza firma sporządza oceny ryzyka zawodowego na różnych stanowiskach pracy! Nasi Specjaliści zaczynają od zebrania informacji o danym stanowisku tj. wykonywane czynności czy stosowane maszyny i urządzenia oraz identyfikacja zagrożeń. Szczególną uwagę zwracamy na czynniki niebezpieczne, które mogą spowodować ciężkie urazy.

Niezwykle istotne podczas identyfikacji zagrożeń jest zaangażowanie pracowników, wykonujących swoje obowiązki na danym stanowisku. To oni najlepiej znają środowisko pracy i są w stanie wskazać możliwe zagrożenia. Następnym krokiem w ocenie ryzyka zawodowego jest oszacowanie poziomu ryzyka. Nasi Specjaliście wykorzystują do tego metodę Risc Score, która uwzględnia takie parametry jak możliwe skutki, czas ekspozycji oraz prawdopodobieństwo wystąpienia danego zagrożenia.

Celem przeprowadzenia takiej oceny jest zbadanie, czy poziom ryzyka zawodowego na danym stanowisku jest dopuszczalny. Nasi Specjaliści szczególną uwagę zwracają na działania profilaktyczne, które mają sprowadzić występujące ryzyko do możliwie najniższego poziomu. Dokładamy wszelkich starań, aby zaproponować rozwiązania najbardziej adekwatne do konkretnego zakładu pracy i występujących w nim zagrożeń.

Po dokonaniu oceny ryzyka zawodowego nasza firma przygotowuje komplet dokumentacji, aby pracodawca mógł zapoznać pracowników z wynikiem przeprowadzonej oceny.

Efektem dobrze przeprowadzonej ocena ryzyka zawodowego jest ochrona ludzkiego zdrowia i życia. Pracownicy, mając świadomość możliwych zagrożeń oraz wiedzę, jak się przed tymi zagrożeniami chronić, czują się bezpieczniej. Zmniejsza to prawdopodobieństwo stresu zarówno u pracowników, jak i u pracodawców. Wprowadzenie niezbędnych działań zapobiegawczych, zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia wypadków przy pracy, a co za tym idzie – strat finansowych. Przeprowadzona ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, niesie więc za sobą szereg korzyści dla całego zakładu pracy.

Oceny ryzyka zawodowego w miejscu pracy

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *