Miesięczne archiwum: marzec 2018

Monitory ekranowe BHP

Praca na stanowisku wyposażonym w monitory ekranowe stanowi duże obciążenie dla narządu wzroku i układu ruchu. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, pracodawca jest zobowiązany organizować stanowiska pracy z monitorami ekranowymi w taki sposób, aby spełniały one minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

Wyposażenie stanowiska pracy oraz sposób rozmieszczenia elementów tego wyposażenia nie może mieć negatywnego wpływu na obciążenia wzroku oraz układu mięśniowo-szkieletowego, a także być źródłem zagrożeń dla zdrowia pracownika.

Monitory ekranowe BHP

Minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii

W celu zmniejszenia uciążliwości pracy na stanowisku wyposażonym w monitory ekranowe, pracodawca powinien zadbać o poszczególne elementy wyposażenia takiego stanowiska pracy. Pracownik powinien mieć m.in. możliwość regulacji ustawienia monitora, którego górna krawędź nie powinna znajdować się powyżej oczu pracownika. Monitor ekranowy należy ustawić tak, aby ograniczać olśnienie i odbicia światła.

Szczegółowe wymagania dotyczą także klawiatury, która powinna stanowić osobny element wyposażenia stanowiska pracy. Pracownik powinien posiadać na biurku wystarczającą powierzchnię do łatwego posługiwania się elementami wyposażenia stanowiska pracy i wykonywania zakresu swoich czynności.

Zgodnie z przepisami, powierzchnia blatu biurka powinna być matowa, najlepiej barwy jasnej. Szczególną uwagę przy wyposażaniu stanowiska pracy, należy zwrócić na krzesło, na którym siedzi pracownik. Powinno ono posiadać odpowiednią stabilność, a wymiary oparcia i siedziska powinny zapewnia wygodną pozycję ciała oraz swobodę ruchów.

Istotnym udogodnieniem jest regulacja wysokości siedziska, a także wysokości oraz pochylenia oparcia. Krzesło powinno obracać się wokół osi pionowej o 360° oraz przede wszystkim być wyposażone w podłokietniki, które pozwolą zmniejszyć ryzyko wystąpienia schorzeń związanych z nieergonomiczną pozycją ciała. W przypadku, gdy wysokość krzesła uniemożliwia pracownikowi płaskie, spoczynkowe ustawienie stóp na podłodze, stanowisko pracy należy wyposażyć w podnóżek.

Ocena warunków pracy na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe

Pracodawca ma obowiązek przeprowadzić na stanowiskach, wyposażonych w monitory ekranowe, ocenę warunków pracy w aspekcie spełnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy.

Poza stanem poszczególnych elementów wyposażenia, należy ocenić czy organizacja stanowiska pracy zmniejsza ryzyko obciążenia narządu wzroku oraz układu mięśniowo-szkieletowego pracowników.

Pracodawca powinien zweryfikować, czy pracownicy nie są narażeni na działanie czynników fizycznych np. nieodpowiednie oświetlenie. Przy ocenie warunków pracy należy także zwrócić uwagę na ewentualne obciążenie psychiczne pracowników, wynikające ze sposobu organizacji pracy.

Firma BHP Bezpieczeństwo, w ramach obsługi BHP przeprowadza ocenę warunków pracy na każdym stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy w danym zakładzie pracy. W trakcie oceny zostają skontrolowane wszystkie elementy wyposażenia tj. monitory ekranowe, biurka oraz krzesła.

Oceniając warunki na poszczególnych stanowiskach pracy podchodzimy indywidualnie do każdego pracownika. Zwracamy uwagę, czy pracownik ma zapewnioną dostateczną przestrzeń pracy. Każda ocena warunków pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe powinna być przeprowadzana dla nowo tworzonych stanowisk oraz po każdej zmianie organizacji i wyposażenia stanowisk pracy.

W przypadku stwierdzonych nieprawidłowości, dokładamy wszelkich starań, aby zaproponować rozwiązania, mające na celu usunięcie ewentualnych uciążliwości i zagrożeń.