Archiwa kategorii: Pierwsza pomoc

Omdlenie – kiedy jesteśmy narażeni na omdlenia

Firma BHP Bezpieczeństwo realizuje profesjonalne szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Przeprowadzamy szkolenia, obejmujące pełny zakres niesienia pierwszej pomocy wraz z ćwiczeniami praktycznymi oraz z wykorzystaniem materiałów dydaktycznych i profesjonalnych prezentacji multimedialnych.

Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy prowadzone są przez doświadczonych ratowników medycznych. Poruszane są na nich różnego rodzaju problemy. Poniżej przedstawiamy jeden z nich.

Czym jest omdlenie

Omdlenie to chwilowa utrata przytomności wywołana przejściowym niedotlenieniem mózgu.

Objawy poprzedzające omdlenie:

 • blada, spocona skóra,
 • osłabienie mięśniowe,
 • „mroczki” przed oczami,
 • szum w uszach

Omdlenie pracownika

Kiedy jesteśmy narażeni na omdlenia

Najczęściej na wystąpienie omdlenia mają wpływ takie czynniki jak:

 • gwałtowne powstanie z pozycji leżącej lub siedzącej, pojawiające się „mroczki” przed oczami i zawroty głowy,
 • przemęczenie, osłabienie organizmu,
 • duszność i brak dostępu do świeżego powietrza,
 • wysoka temperatura,
 • wzmożone stany emocjonalne (np. silny ból, na widok krwi).

Postępowanie w przypadku omdlenia

 1. Ułóż osobę poszkodowaną na wznak w bezpiecznym miejscu.
 2. Odepnij/rozerwij uciskające szyję elementy garderoby, tj. krawat, mucha, kołnierzyk, golf.
 3. Otwórz okna i drzwi, udostępniając poszkodowanemu jak najwięcej powietrza. Nie dopuszczaj do osoby poszkodowanej świadków zdarzenia. W przypadku gdy osoba poszkodowana odzyska przytomność, staraj się, aby nie zmieniała pozycji – gwałtowne powstanie może doprowadzić do ponownego omdlenia.
 4. Jeżeli po upływie 2 minut, poszkodowany nie odzyska przytomności, ułóż go w pozycji bocznej ustalonej i zawiadom karetkę pogotowia ratunkowego. Do momentu przyjazdu pogotowia, kontroluj funkcje życiowe poszkodowanego.
 5. Zadbaj o komfort psychiczny i termiczny osoby poszkodowanej.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na omawiany temat, skontaktuj się z nami, a przeprowadzimy dla Ciebie profesjonalne szkolenie teoretyczno-praktyczne z udzielania pierwszej pomocy!

Obowiązek udzielania pierwszej pomocy

Czy mamy obowiązek udzielania pierwszej pomocy

Odpowiedź brzmi – zdecydowanie TAK! Mamy prawny obowiązek udzielania pierwszej pomocy osobie poszkodowanej.

Każdy z nas, kto zauważy sytuację, wymagającą udzielenia pierwszej pomocy osobie poszkodowanej jest zobowiązany do natychmiastowej interwencji. Ten, kto postąpi inaczej może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej:
Artykuł 162 Kodeksu karnego:
„Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”

Etapy udzielania pierwszej pomocy

Większość sytuacji, które wymagają udzielenia pierwszej pomocy osobie poszkodowanej, rannej bądź nieprzytomnej, wywołuje u świadków zdarzenia ogromny stres i panikę. Opisane emocje nie sprzyjają podejmowaniu logicznych i trafnych decyzji, zwłaszcza gdy w grę wchodzi ludzkie zdrowie lub nawet życie.

Istnieje uniwersalny schemat, opisujący, jakie czynności powinny następować po sobie i krok po kroku prowadzi nas przez najważniejsze etapy udzielania pierwszej pomocy. Taki schemat zdecydowanie ułatwi nam przeprowadzenie udanej akcji ratunkowej. Dodatkowo będziemy pamiętali o jej najważniejszych elementach.

Musimy jednak zwrócić uwagę, na różnorodność sytuacji oraz okoliczności zdarzeń. One utrudniają, lub czasem nawet uniemożliwiają znalezienie idealnego schematu postępowania. Każdy przypadek jest inny i należy zdać się także na własne umiejętności i analizę sytuacji.

Wypadek - obowiązek udzielania pierwszej pomocy

 

Poniżej dla przypomnienia, 5 głównych etapów udzielania pierwszej pomocy.

 1. Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca zdarzenia.
 2. Ocena stanu poszkodowanego.
 3. Udrożnienie dróg oddechowych i sprawdzenie czynności życiowych.
 4. Wezwanie pomocy.
 5. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat udzielania pierwszej pomocy bądź uczestniczyć w profesjonalnym szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy, skontaktuj się z naszym biurem.