Ocena ryzyka zawodowego

Profesjonalna ocena ryzyka zawodowego

Konieczność stworzenia oceny ryzyka zawodowego wynika z przepisów ustawy – Kodeks Pracy oraz Rozporządzenia MPiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów BHP. Ocena ryzyka zawodowego została uznana przez ustawodawcę jako jeden z wielu elementów bezpieczeństwa pracy.

Ryzyko zawodowe definiujemy jako prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy (Polska Norma PN-N-18002).

Ocena ryzyka zawodowego służy jako podstawowe narzędzie poprawiające zdrowie i bezpieczeństwo pracowników w miejscu pracy. Zobowiązany jest do niej każdy pracodawca, jej regularne przeprowadzanie stwarza w przedsiębiorstwie odpowiednie, pozbawione ryzyka warunki pracy oraz pozwala na ewentualne kontrolowanie zagrożeń pojawiających się w miejscu pracy.

Ocena ryzyka zawodowego w zakładzie pracy

Ocena ryzyka zawodowego – przygotowanie i wykonanie

Firma BHP Bezpieczeństwo realizuje oceny ryzyka zawodowego na różnych stanowiskach pracy przy użyciu aktualnie obowiązujących wymagań. Metody sporządzanych przez nas ocen możemy podzielić na jakościowe, jak również ilościowe, co dostosowywane jest do indywidualnych potrzeb pracodawcy. Wykonujemy oceny metodą RISC SCORE oraz PROBABILISTYCZNĄ.

Kodeks pracy wyszczególnia obowiązki pracodawcy

 • ocena i dokumentacja ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą,
 • stosowanie niezbędnych środków profilaktycznie zmniejszających ryzyko,
 • informowanie pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniem.

Ocenę ryzyka zawodowego powinno się wykonywać regularnie i modyfikować wraz ze wzrostem zagrożenia na stanowiskach pracy. Pierwszy proces analizowania i wyznaczania dopuszczalności ryzyka wykonuje się przed dopuszczeniem do pracy pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy.

Ocenę ryzyka zawodowego pracodawca powinien wykonać w następujących przypadkach

 • tworzy nowe stanowiska pracy,
 • wprowadza zmiany na poszczególnych stanowiskach pracy,
 • w razie powstania zdarzenia wypadkowego,
 • nakaz Państwowej Inspekcji Pracy lub Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 • gdy mają miejsce zmiany dotyczące wymogów stawianych środkom ochrony.

Korzyści pracodawcy z prawidłowo przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego

 • spełnienie roszczeń prawnych,
 • dobra pozycja przy ewentualnych procesach o odszkodowanie,
 • dostrzeganie istoty występujących zagrożeń,
 • kontrola nad stosowanymi środkami profilaktycznymi oraz zręczne zarządzanie poziomem ryzyka w zakładzie pracy.

Chcesz, żebyśmy stworzyli ocenę ryzyka zawodowego na Twoim stanowisku pracy? Napisz do nas!