Dokumentacja przeciwpożarowa

Firma BHP Bezpieczeństwo sporządza profesjonalne dokumentacje przeciwpożarowe wykazując nieprawidłowości przeciwpożarowe występujące w opiniowanych budynkach.

Specjaliści zatrudnieni w naszej firmie przygotowują opinie oraz ekspertyzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Stojąc na straży bezpieczeństwa pomagamy zdobyć niezbędne informacje na temat budynku i opracować wspomnianą wyżej opinię przeciwpożarową opisującą wyposażenie obiektu w odpowiednie urządzenia przeciwpożarowe służące utrzymaniu bezpieczeństwa, odpowiednią ilość gaśnic oraz analizującą zachowanie warunków ewakuacji z budynku.

Dodatkowo opracowujemy plany ewakuacyjne budynków, obrazujące rozmieszczenie wyjść ewakuacyjnych z budynku, przebieg dróg ewakuacyjnych, rozmieszczenie miejsc zbiórki do ewakuacji, zlokalizowanie podręcznego sprzętu gaśniczego oraz urządzeń przeciwpożarowych. Wspomniane plany wykonujemy na podstawie udostępnionej przez Klienta, dokumentacji technicznej oraz poprzez tworzenie dokumentacji od podstaw, tj. tworząc inwentaryzację budynku.

Zajmujemy się także projektowaniem instalacji ppoż. m.in. instalacji tryskaczowych, hydrantowych zgodnie z obowiązującymi normami. Wszystkie zrealizowane projekty uzgadniane są z rzeczoznawcą ds. ochrony przeciwpożarowej.

Oferujemy bardzo szeroki wybór usług w zakresie sporządzania i opracowywania dokumentacji przeciwpożarowej. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej napisz do nas korzystając w formularza kontaktowego.