Zabezpieczenia ppoż szachtów oddymiających

Firma BHP Bezpieczeństwo świadczy usługi w zakresie obudowy termiczno – akustycznej szachtów oddymiających, która następnie zabezpieczana jest do klasy odporności ogniowej do wartości określonej w projekcie. Zastosowane rozwiązanie musi spełnić klasę EIS.

W zależności od wymagań określonych w projekcie budowlanym, realizujemy zabezpieczenia ppoż szachtów oddymiających przy zastosowaniu płyt silikatowo – cementowych PROMATECT L, które charakteryzują się podwyższoną wytrzymałością na wilgoć oraz płyt z wełny kamiennej firmy ROCKWOOL CONLIT 150P, które zapewniają możliwość łatwej obróbki oraz obniżają koszt realizacji zabezpieczenia.

Zabezpieczenia ppoż kanałów wentylacyjnych

Zajmujemy się obudową ogniochronną kanałów z blachy stalowej oraz tworzeniem niezależnych konstrukcji przewodów wentylacyjnych z płyt PROMATECT, spełniających rolę oraz wymagania dla kanałów wentylacyjnych. Płyty łączone są ze sobą za pomocą zszywek lub gwoździ. Szczeliny powstałe na łączeniu płyt wypełniane są klejem PROMATECT-K84. Niezależne kanały stwarzają możliwość wyeliminowania blachy. Konstrukcja kanału jest stosunkowo lekka i stabilna.

System płyt wełny kamiennej CONLIT 150P

Obłożenie konstrukcji żelbetowych stanowiących kanały oddymiające budynków, za pomocą płyt z wełny kamiennej CONLIT 150P pozwala na podniesienie odporności ogniowej tych konstrukcji nawet do wartości REI240. Płyty z wełny kamiennej mocowane są do ścian szachtów za pośrednictwem stalowych kołków montażowych. Poszczególne pasma płyty łączone są ze sobą za pomocą kleju CONTI Glue. Do zapewnienia trwałości rozwiązania na całość zabezpieczenia nakładana jest siatka ocynkowana, która następnie zatapiana jest w zaprawie cementowej stanowiącej wykończenie zabezpieczenia. Stosując powyższe rozwiązanie osiągamy parametr EIS dla szachtu oddymiającego.

System płyt silikatowo-cementowych PROMATECT-L

Płyty PROMATECT stosowane są do obudowy oraz zabudowy elementów oraz konstrukcji, które mogą ulec uszkodzeniu podczas trwania pożaru. Gotowa już izolacja akustyczno – termiczną zostaje obudowywana przy pomocy płyt PROMATECT. Płyty łączone są ze sobą na zakładki oraz mocowane do ścian szacht za pośrednictwem przygotowanych wcześniej pasm przytwierdzonych do ścian szachtu, znajdujących się pomiędzy wełną. Nieszczelności powstałe na łączeniach płyt wypełniane są klejem PROMAT-K84 nadają obudowie parametr odporności ogniowej EIS. Wyróżniamy płyty PROMATECT L-500 o grubościach od 20 do 60 mm.

W zależności od wymaganych parametrów zabezpieczenia przeciwpożarowego, płyty można łączyć ze sobą osiągając np. szerokość 70 mm.

Szachty oddymiające