Refundacja szkieł kontaktowych oraz nowe standardy ergonomii

Refundacja szkieł kontaktowych oraz nowe standardy ergonomii

Po ponad 20 latach obowiązywania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w dniu 2 listopada 2023 r. została opublikowana nowelizacja Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Nowe przepisy wchodzą w życie 18 listopada 2023 r.

Zgodnie z nowymi przepisami, zmianie ulegnie definicja stanowiska pracy, czyli „przestrzeń pracy wraz z:
1) wyposażeniem podstawowym, w tym monitorem ekranowym, klawiaturą, myszą
lub innymi urządzeniami wejściowymi, oprogramowaniem z interfejsem dla użytkownika,
2) krzesłem i stołem,
3) opcjonalnym wyposażeniem dodatkowym, w tym stacją dysków, drukarką, skanerem, uchwytem na dokumenty, podnóżkiem.”
W przypadku stosowania systemów przenośnych przeznaczonych do użytkowania
na danym stanowisku pracy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, pracodawca jest zobowiązany zapewnić stacjonarny monitor ekranowy lub podstawkę zapewniającą ustawienie ekranu tak, aby jego górna krawędź znajdowała się na wysokości oczu pracownika, oraz w dodatkową klawiaturę i mysz.
Rozporządzenie nakłada również na pracodawcę obowiązek zapewnienia pracownikom okularów lub szkieł kontaktowych w sytuacji kiedy wyniki badań przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wskażą potrzebę ich stosowania podczas pracy
przy monitorze ekranowym. W dokumencie nie określono częstotliwości ani kwot refundacji, co oznacza, że powinny zostać uregulowane w przepisach wewnętrznych firmy.
Według znowelizowanego rozporządzenia, należy zapewnić pracownikowi „krzesło stanowiące wyposażenie stanowiska które powinno posiadać:
a) dostateczną stabilność przez wyposażenie go w podstawę co najmniej pięciopodporową
z kółkami jezdnymi,
b) regulację wysokości siedziska, regulację wysokości oparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa, regulację kąta po-chylenia oparcia oraz odpowiednie wymiary oparcia i siedziska, zapewniające wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów,
c) wyprofilowanie siedziska i oparcia odpowiednie do naturalnego wygięcia kręgosłupa i ud,
d) możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360°,
e) regulowane podłokietniki.”

Na życzenie pracownika należy zapewnić wyposażyć stanowisko pracy w uchwyt
na dokumenty oraz podnóżek.

Pracodawcy będą mieli pół roku na dostosowanie biur do nowych przepisów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *