Plany ewakuacyjne budynków

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, jednym z podstawowych wymagań stawianych właścicielom, zarządcom, użytkownikom budynków, obiektów budowlanych i terenów, jest zapewnienie osobom przebywającym w budynku bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji.

W związku z powyższym, firma BHP Bezpieczeństwo opracuje dla Państwa plany ewakuacji z obiektów, obrazujące rozmieszczenie wyjść ewakuacyjnych z budynku, przebieg dróg ewakuacyjnych, rozmieszczenie miejsc zbiórki do ewakuacji, podręcznego sprzętu gaśniczego oraz urządzeń przeciwpożarowych. Powyższe plany wykonujemy na podstawie dokumentacji technicznej udostępnionej przez Klienta lub opracowujemy również dokumentację od podstaw, tj. tworząc inwentaryzację budynku.

Ponadto zapewniamy także pomoc w przeprowadzeniu obowiązkowego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji z budynków. Tworzymy szczegółowe harmonogramy ćwiczeń ewakuacyjnych zawierające wykaz zadań koniecznych do zrealizowania dla poszczególnych osób oraz protokoły z przeprowadzonej ewakuacji.

Dodatkowo koordynujemy sam proces ewakuacji pracowników z budynku (na życzenie Klienta organizujemy również zabezpieczenie medyczne ćwiczeń ewakuacyjnych).

plan-ewakuacyjny-budynku