Obsługa BHP

Stała obsługa BHP czyli usługi outsourcingowe BHP dla firm opiera się na powierzeniu części zadań, funkcji oraz procesów, wykwalifikowanym profesjonalistom dysponującym odpowiednimi kompetencjami.

Firma BHP Bezpieczeństwo oferuje outsourcing BHP na terenie Warszawy i okolic. Prowadzimy stały nadzór nad zapewnieniem w firmie odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na najwyższym poziomie. Oferowana przez nas usługa gwarantuje obniżenie kosztów, uzyskanie stałego dostępu do aktualnych, zgodnych z obowiązującymi przepisami informacji oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa w firmie. Realizowana przez nas obsługa BHP prowadzi także do zwiększenia poziomu świadomości oraz skrócenia czasu reakcji na nieprawidłowości zachodzące w Twojej firmie.

Obsługujemy w sposób kompleksowy osoby prywatne, duże i małe przedsiębiorstwa, placówki oświatowe oraz wiele innych podmiotów o różnych profilach działalności. Naszym walorem jest przede wszystkim wszechstronność oferowanych usług, które dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Klientów, dbając w ten sposób o komfort współpracy. Wyróżnia Nas możliwość negocjacji terminów oraz cen.

Obsługa BHP firm - witający się kontrachęci jako metafora outsourcingu

W ramach outsourcingu BHP prowadzimy monitoring i nadzór nad zadaniami służby BHP, tj:

 • bieżące raportowanie zarządowi firmy o zdiagnozowanych zagrożeniach zawodowych oraz przygotowanie wniosków zmierzających do ich usunięcia,
 • przedstawianie dyrektorowi firmy rocznych raportów z ogólnego stanu BHP zawierających propozycje technicznych oraz organizacyjnych zmian mających wpływ na poprawę warunków pracy,
 • udział w realizacji wewnętrznych instrukcji, regulaminów oraz zarządzeń,
 • szkolenia wstępne i okresowe z zakresu BHP,
 • szkolenia wysokościowe BHP,
 • doradztwo w zakresie BHP,
 • prowadzenie dokumentacji BHP,
 • ocena ryzyka zawodowego metodą RISC SCORE,
 • instrukcje stanowiskowe BHP,
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej BHP,
 • pomoc w realizacji pokontrolnych nakazów PIP, PIS związanych z BHP,
 • oraz wiele innych czynności w zakresie BHP.

Obsługa BHP dla firm – Etapy realizacji

Etap I – audyt obecnych warunków bhp w zakładzie pracy

Firma BHP Bezpieczeństwo, jak sama nazwa wskazuje, aby zapewnić bezpieczeństwo swoim Klientom, wcześniej przeprowadza audyt BHP, w którym tworzy zestawienie zastanych w firmie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

Podczas pierwszego spotkania nasi eksperci przeprowadzą wnikliwą analizę potrzeb Klienta służącą określeniu stanu faktycznego BHP oraz wytypowaniu możliwych braków w tym zakresie.

Etap II – przygotowanie oferty obsługi bhp

Kolejnym etapem spotkania jest przygotowanie oferty specjalnie dopasowanej do zastanych warunków BHP u Klienta. Bez wykonania dokładnego audytu ze stanu BHP, nie ma możliwości prowadzenia profesjonalnego nadzoru nad warunkami pracy.

Etap III – wdrożenie i nadzór nad zadaniami służby bhp

Firma BHP Bezpieczeństwo dysponuje kadrą wszechstronnie przygotowaną, kompetentną, posiadającą gruntowną wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu oraz wdrażaniu zagadnień w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Świadczymy profesjonalne usługi, zgodne zarówno z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa jak i wszelkimi wymaganiami technicznymi. Gwarantujemy 100 % bezpieczeństwa.

Skontaktuj się z naszym biurem a odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.

Firma BHP Bezpieczeństwo oferuje również kompleksową obsługę PPOŻ dla firm.