Projektowanie instalacji oraz systemów PPOŻ

Firma BHP Bezpieczeństwo zajmuje się projektowaniem instalacji przeciwpożarowych. Każdy realizowany przez nas projekt traktujemy indywidualnie przykładające szczególną uwagę do prawidłowości oraz niezawodności działania zaprojektowanego systemu przeciwpożarowego.

Nasza firma zajmuje się realizacją projektów instalacji tryskaczowej w oparciu o europejskie normy (PN-EN, VdS) oraz amerykańskie (NFPA). Realizujemy również projekty oraz zajmujemy się wykonawstwem instalacji hydrantowej, hydrantów wewnętrznych oraz zewnętrznych. Na życzenie klienta dokonujemy analizy istniejącej instalacji przeciwpożarowej wraz z propozycją przedsięwzięć służących poprawie.

Urządzenia przeciwpożarowe

Jak zapewne większość z nas wie, urządzenia przeciwpożarowe to nic innego jak ogół urządzeń (stałych lub półstałych, uruchamianych ręcznie lub automatycznie) służących do zapobiegania powstaniu, do wykrywania pożaru, do zwalczania pożaru lub ograniczania jego skutków.

Zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz. 719) urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich stosowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań potwierdzających prawidłowość ich działania.

Zgodnie z rozdziałem 5 i 6 tej ustawy budynki powinny być wyposażone w instalację wodociągową przeciwpożarową oraz stałe urządzenia gaśnicze.

Opracowywanie i projektowanie instalacji ppoż w budynkach

W związku z powyższym zaleceniem, firma BHP Bezpieczeństwo świadczy usługi z dziedziny przeciwpożarowej polegające na opracowaniu i uzgodnieniu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych dokumentacji projektowych urządzeń przeciwpożarowych – projektowanie instalacji ppoż.

Mamy na myśli m.in. opracowywanie dokumentacji projektowych urządzeń takich jak:

  • systemy sygnalizacji pożarowej,
  • dźwiękowe systemy ostrzegawcze,
  • instalacje wodociągowe przeciwpożarowe z zaworami 52 oraz hydrantami 25, 33 i 52,
  • stałe urządzenia gaśnicze tryskaczowe oraz zraszaczowe,
  • systemy grawitacyjnego oddymiania,
  • awaryjne oświetlenie ewakuacyjne,
  • przeciwpożarowe wyłączniki prądu.

Pracownik BHP Bezpieczeństwo przy instalacji ppoż