Ekspertyza ppoż

Profesjonalna ekspertyza PPOŻ

Ekspertyza stanu ochrony przeciwpożarowej, zwana w skrócie ekspertyzą PPOŻ jest dokumentem zawierającym rozwiązania zamienne w stosunku do wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej.

Ekspertyza ppoż wprowadza alternatywne rozwiązania mające na celu spełnienie przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej w stosunku do rozpatrywanego budynku, obiektu budowlanego czy terenu.

W ekspertyzie przeciwpożarowej w toku wnikliwej analizy przepisów, przedstawionej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz rzeczoznawcę budowlanego, zawierającej koncepcję bezpieczeństwa, właściciel obiektu otrzymuje uzgodnienie wojewódzkiego komendanta Państwowej Straży Pożarnej pozwalające na bezpieczne użytkowanie budynku.

Zgodnie z art. 4 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej za bezpieczeństwo pożarowe w budynku odpowiada jego właściciel, zarządca bądź użytkownik. Należy pamiętać o tym, że „nieznajomość przepisów nie zwalnia z odpowiedzialności”.

Firma BHP Bezpieczeństwo jako gwarant odpowiedzialności i bezpieczeństwa, pomaga zdobyć niezbędne informacje na temat budynku i opracować opinię przeciwpożarową opisującą wyposażenie obiektu w odpowiednie urządzenia przeciwpożarowe służące utrzymaniu bezpieczeństwa, odpowiednią ilość gaśnic oraz analizującą zachowanie warunków ewakuacji z budynku.

Nasza firma pomaga w uzyskaniu rozwiązań zamiennych w stosunku do aktualnie obowiązujących przepisów. Uzyskanie w/w rozwiązań zamiennych jest niejednokrotnie warunkiem koniecznym w celu poprawnego wykonania dokumentacji projektowej oraz późniejszej nadbudowy, rozbudowy, przebudowy lub zmiany sposobu użytkowania budynków lub ich części.

Opracowywanie dokumentacji ekspertyzy przeciwpożarowej

Występując w roli Państwa pełnomocnika, opracujemy wszelkiego rodzaju ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej budynków. Zwrócimy się tym samym do właściwego miejscowego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży z pisemną prośbą o pozostawienie w budynkach nieprawidłowości niemożliwych do usunięcia, takich jak na przykład zbyt wąski bieg klatki schodowej, zbyt mała szerokość spocznika itd., a proponując w zamian rozwiązania zamienne poprawiające warunki ochrony przeciwpożarowej w analizowanych budynkach.

Kiedy wymagane jest sporządzenie ekspertyzy ppoż

Ekspertyza ppoż jest konieczna w przypadkach gdy zmianie ulega sposób użytkowania budynku np. w przypadku adaptacji mieszkania na biuro lub przedszkole, a warunki techniczne, występujące w budynku są niemożliwe do spełnienia.

Innym przypadkiem konieczności sporządzenia ekspertyzy przeciwpożarowej są niebezpieczne warunki panujące w budynku, zagrażające życiu lub zdrowiu mieszkańców. Brak drogi ewakuacyjnej również jest podstawą do ingerencji rzeczoznawcy ppoż.

Oferujemy również Państwu pomoc w interpretacji i dalszej realizacji obowiązków wynikających z postanowień komendantów wojewódzkich PSP zatwierdzających ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej o których mowa powyżej.

Koszt ekspertyzy ppoż

Koszt sporządzenia ekspertyzy przeciwpożarowej uzależniona jest od wielu czynników, między innymi od wielkości budynku, przeznaczenia, użytkowania czy stopnia skomplikowania obiektu. W związku z powyższym koszt sporządzenia ekspertyzy ustalany jest zawsze indywidualnie z Klientem.

Lupa na mapie jako metafora - ekspertyza ppoż