Outsourcing

Nasza firma prowadzi outsourcing BHP PPOŻ czyli stałą obsługę firm w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, opierającą się na powierzeniu części zadań, funkcji oraz procesów, wykwalifikowanym profesjonalistom dysponującym odpowiednimi kompetencjami.

Oferowana przez nas usługa outsourcingu BHP i PPOŻ gwarantuje:

  • obniżenie kosztów w firmie,
  • uzyskanie stałego dostępu do aktualnych, zgodnych z obowiązującymi przepisami informacji
  • podniesienie poziomu bezpieczeństwa w firmie.

Obsługujemy w sposób kompleksowy osoby prywatne, duże i małe przedsiębiorstwa, placówki oświatowe oraz wiele innych podmiotów o różnych profilach działalności. Kwalifikacje i doświadczenie naszych specjalistów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej czyni obiekty naszych Klientów miejscem bezpiecznym pod względem zabezpieczenia przeciwpożarowego.

Aby zapewnić kompleksową obsługę bhp i ppoż przeprowadzamy szczegółowy audyt wykazujący zakres potrzeb w zakresie analizowanej działalności. W trakcie pierwszego spotkania nasi specjaliści przeprowadzają wnikliwą analizę potrzeb Klienta służącą określeniu faktycznego stanu bhp bądź ppoż. oraz wytypowaniu możliwych braków w tym zakresie.