Kursy pierwszej pomocy

Firma BHP Bezpieczeństwo organizuje kursy pierwszej pomocy. Oferujemy szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla osób indywidualnych z każdej grupy wiekowej oraz dla zakładów pracy, instytucji i firm na terenie Warszawy i okolic. Przeprowadzamy szkolenia obejmujące pełny zakres niesienia pierwszej pomocy wraz z ćwiczeniami praktycznymi. Do tego celu wykorzystujemy konkretne materiały dydaktyczne i profesjonalne prezentacje multimedialne.

Dodatkowo, jesteśmy otwarci na organizowanie indywidualnych szkoleń, przeprowadzanych zgodnie z wymaganiami klienta.

Kursy pierwszej pomocy - BHP BEZPIECZEŃSTWO

Kursy pierwszej pomocy od strony praktycznej

Celem przeprowadzanych przez nas kursów i szkoleń pierwszej pomocy jest nabycie oraz opanowanie przez uczestników wiedzy teoretycznej w pierwszej kolejności. A następnie praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy w spotykanych w życiu codziennym stanach zagrożenia zdrowia a nawet życia.

Na organizowanych przez naszą firmę szkoleniach, przypominamy także zasady bezpieczeństwa oraz skuteczny sposób wzywania pomocy. Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy stwarza możliwość sprawdzenia swoich reakcji i zachowań w symulowanych sytuacjach. A to z kolei pozwala omówić właściwy scenariusz z ekspertem.

Proponujemy szkolenia z zakresu pierwszej pomocy dla pracodawców, którzy chcą przeszkolić swoich pracowników. Każdy przeszkolony pracownik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, natomiast pracodawcy wręczone zostanie zaświadczenie zbiorcze.

Jeżeli chcesz wziąć udział w profesjonalnym szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy, napisz do nas, a odpowiemy na Twoje zapytanie tak szybko jak to będzie możliwe.

szkolenia pierwsza pomoc