Szkolenia

Nasza firma specjalizuje się w przeprowadzaniu grupowych szkoleń bhp, zarówno wstępnych jak i okresowych, szkoleń ppoż oraz szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Oferowane przez nas szkolenia BHP prowadzone są z użyciem technik audiowizualnych mających na celu zaciekawienie uczestników szkolenia oraz pomoc w zrozumieniu omawianych przepisów. Za priorytet stawiamy sobie zrozumienie prezentowanych przez nas treści oraz przyjazną atmosferę podczas szkoleń.

Szkolenia BHP organizujemy na terenie Warszawy i okolic, prowadzone są przez osoby z dużym doświadczeniem praktycznym, specjalistów ds. BHP jak również specjalistów ds. ochrony przeciwpożarowej oraz ratowników medycznych.

Organizujemy również praktyczne szkolenia PPOŻ. Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej przeznaczone są dla pracowników wszystkich grup zawodowych. Podczas prowadzonego przez nas szkolenia ppoż. dowiecie się Państwo, jakie przepisy regulują wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Poruszone zostaną zagadnienia dotyczące zwalczania pożarów, użycia podręcznego sprzętu gaśniczego oraz systemów gaśniczych na stałe wpisanych w budynek.

Celem przeprowadzanych przez nas szkoleń z zakresu pierwszej pomocy jest nabycie oraz opanowanie przez uczestników wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy w spotykanych w życiu codziennym, stanach zagrożenia zdrowia a nawet życia.