Obsługa PPOŻ

Kompleksowa obsługa PPOŻ w firmach oraz innych podmiotach o każdym rodzaju działalności. Obszar naszej działalności outsourcingowej obejmuje teren całej Warszawy oraz powiaty ościenne.

Kwalifikacje i doświadczenie naszych specjalistów w zakresie organizacji ochrony przeciwpożarowej czyni obiekty naszych Klientów miejscem bezpiecznym pod względem zabezpieczenia przeciwpożarowego.

Oferowana przez nas obsługa PPOŻ skupia w sobie m.in. wykonywanie poniższych zadań:

 • szkolenia pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 • pokaz użycia podręcznego sprzętu gaśniczego,
 • aktualizację instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
 • porady, konsultacje oraz doradztwo w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
 • opracowanie dokumentów zabezpieczenia stanowisk pracy w strefach zagrożonych wybuchem,
 • konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego,
 • pomiary wydajności sieci hydrantowych, hydrantów zewnętrznych oraz wewnętrznych,
 • próba ciśnieniowa węży hydrantowych,
 • pomoc w realizacji pokontrolnych nakazów PSP związanych z ochroną przeciwpożarową,
 • audyt PPOŻ,
 • opracowywanie procedur,
 • opracowywanie planów ewakuacyjnych,
 • próbna ewakuacja obiektów,
 • oznakowanie obiektu znakami ewakuacyjnymi oraz znakami bezpieczeństwa,
 • przygotowanie obiektu do odbioru przez PSP,
 • ocena zagrożenia wybuchem,
 • stały nadzór obiektu.

Firma BHP Bezpieczeństwo opracowuje także na życzenie Klienta, wszelką dokumentację z zakresu ochrony przeciwpożarowej, jak również wciela bierne rozwiązania przeciwpożarowe w obsługiwanym obiekcie m. in. :

 • ekspertyzy i analizy stanu bezpieczeństwa pożarowego w budynkach,
 • ekspertyzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej obiektów,
 • zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji obiektów,
 • przejścia instalacyjne.

Obsługa ppoż, pracownik w kasku instaluje detektor dymu

Obsługa PPOŻ i zabezpieczenia przeciwpożarowe

Nasza firma zabezpiecza pożarowo m.in., konstrukcje stalowe, konstrukcje żelbetowe, stropy i dachy, ściany, dylatacje, kanały kablowe oraz przejścia instalacyjne.

Aby zapewnić kompleksową obsługę PPOŻ przeprowadzamy szczegółowy audyt wykazujący zakres potrzeb w zakresie działalności przeciwpożarowej. W trakcie pierwszego spotkania nasi Specjaliści przeprowadzają wnikliwą analizę potrzeb Klienta służącą określeniu faktycznego stanu ppoż. oraz wytypowaniu możliwych braków w tym zakresie.

Kolejnym etapem spotkania jest przygotowanie specjalnej oferty dopasowanej do zastanych u Klienta warunków ochrony przeciwpożarowej. Bez dokonania rzetelnego audytu ze stanu PPOŻ nie ma możliwości poprowadzenia profesjonalnego nadzoru w zakresie outsourcingu PPOŻ.

Firma BHP Bezpieczeństwo oferuje również kompleksową obsługę BHP.