Miesięczne archiwum: kwiecień 2017

Omdlenie – kiedy jesteśmy narażeni na omdlenia

Firma BHP Bezpieczeństwo realizuje profesjonalne szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Przeprowadzamy szkolenia, obejmujące pełny zakres niesienia pierwszej pomocy wraz z ćwiczeniami praktycznymi oraz z wykorzystaniem materiałów dydaktycznych i profesjonalnych prezentacji multimedialnych.

Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy prowadzone są przez doświadczonych ratowników medycznych. Poruszane są na nich różnego rodzaju problemy. Poniżej przedstawiamy jeden z nich.

Czym jest omdlenie

Omdlenie to chwilowa utrata przytomności wywołana przejściowym niedotlenieniem mózgu.

Objawy poprzedzające omdlenie:

 • blada, spocona skóra,
 • osłabienie mięśniowe,
 • „mroczki” przed oczami,
 • szum w uszach

Omdlenie pracownika

Kiedy jesteśmy narażeni na omdlenia

Najczęściej na wystąpienie omdlenia mają wpływ takie czynniki jak:

 • gwałtowne powstanie z pozycji leżącej lub siedzącej, pojawiające się „mroczki” przed oczami i zawroty głowy,
 • przemęczenie, osłabienie organizmu,
 • duszność i brak dostępu do świeżego powietrza,
 • wysoka temperatura,
 • wzmożone stany emocjonalne (np. silny ból, na widok krwi).

Postępowanie w przypadku omdlenia

 1. Ułóż osobę poszkodowaną na wznak w bezpiecznym miejscu.
 2. Odepnij/rozerwij uciskające szyję elementy garderoby, tj. krawat, mucha, kołnierzyk, golf.
 3. Otwórz okna i drzwi, udostępniając poszkodowanemu jak najwięcej powietrza. Nie dopuszczaj do osoby poszkodowanej świadków zdarzenia. W przypadku gdy osoba poszkodowana odzyska przytomność, staraj się, aby nie zmieniała pozycji – gwałtowne powstanie może doprowadzić do ponownego omdlenia.
 4. Jeżeli po upływie 2 minut, poszkodowany nie odzyska przytomności, ułóż go w pozycji bocznej ustalonej i zawiadom karetkę pogotowia ratunkowego. Do momentu przyjazdu pogotowia, kontroluj funkcje życiowe poszkodowanego.
 5. Zadbaj o komfort psychiczny i termiczny osoby poszkodowanej.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na omawiany temat, skontaktuj się z nami, a przeprowadzimy dla Ciebie profesjonalne szkolenie teoretyczno-praktyczne z udzielania pierwszej pomocy!