Miesięczne archiwum: luty 2018

Oświetlenie wymagane na stanowisku pracy

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie w pomieszczeniach pracy zarówno oświetlenia naturalnego, jak i oświetlenia sztucznego.

W pomieszczeniach stałej pracy, w których łączny czas przebywania tego samego pracownika w ciągu jednej doby trwa dłużej niż 4 godziny, należy zapewnić oświetlenie dzienne. Wyjątkiem są sytuacje, gdy zastosowanie światła dziennego jest niemożliwe lub niewskazane ze względu na technologię produkcji. W takim przypadku na stosowanie oświetlenia wyłącznie elektrycznego pracodawca musi uzyskać zgodę właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, wydaną w porozumieniu z okręgowym inspektorem pracy.

Pracodawca ma dodatkowo obowiązek zapewnić oświetlenie elektryczne we wszystkich miejscach na terenie zakładu pracy, w których mogą przebywać pracownicy w porze nocnej. Oświetlenie sztuczne należy także zapewnić w miejscach, gdzie oświetlenie dzienne jest niewystarczające.

Oświetlenie wymagane na stanowisku pracy

OŚWIETLENIE WYMAGANE NA STANOWISKU PRACY I POLSKIE NORMY

Wymagania dotyczące oświetlenia określają Polskie Normy. Znajdziemy w nich minimalne natężenie oświetlenia, jakie powinno być zapewnione m.in. w pomieszczeniach administracyjno-biurowych czy magazynowych. Przepisy nie regulują jednak częstotliwości pomiarów natężenia oświetlenia na stanowisku pracy. W związku z tym, to pracodawca decyduje o częstotliwości wykonywania pomiarów natężenia oświetlenia. Należy jednak pamiętać o zapewnieniu pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

KIEDY NALEŻY PRZEPROWADZIĆ POMIARY OŚWIETLENIA

  • Po oddaniu pomieszczenia do użytku,
  • Po zmianie rodzaju oświetlenia stosowanego w pomieszczeniach (np. wymiana żarówek na energooszczędne, zmiana mocy żarówek itp.),
  • Po przebudowie pomieszczenia (np. postawieniu ścianek działowych),
  • Po zmianie aranżacji pomieszczenia (np. ustawieniu wysokich regałów, stworzeniu tzw. boksów pracowniczych),
  • Gdy pracownicy zaczynają skarżyć się/narzekać na uciążliwość pracy spowodowaną nieodpowiednim oświetleniem.

ZALETY REGULARNEGO PRZEPROWADZANIA POMIARÓW OŚWIETLENIA

Prawidłowe natężenie oświetlenia na stanowisku pracy ma za zadanie zapewnić pracownikowi ostrość widzenia oraz szybkość postrzegania. Wpływa to niewątpliwie na wydajność pracy i zmniejsza ryzyko wystąpienia wypadków przy pracy.

Jedną z podstawowych funkcji oświetlenia jest zapewnienie bezpieczeństwa ludziom przebywającym w danym pomieszczeniu. Dodatkowo odpowiednie natężenie oświetlenia zapobiega takim dolegliwościom jak bóle głowy czy nadmierne zmęczenie oczu, co w przyszłości może mieć wpływ na absencję pracowników.

Nasza firma specjalizuje się w pomiarach natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy. Pomiary te mają na celu sprawdzenie, czy w danym zakładzie spełnione są wymagania określone w Polskich Normach. Ważne, aby pomiary były wykonane przez osoby posiadające wiedzę i doświadczenie, w celu uniknięcia błędów.

Po przeprowadzeniu pomiarów oświetlenia na poszczególnych stanowiskach pracy w zakładzie, nasi specjaliści analizują wyniki pomiarów i w razie potrzeby przedstawiają propozycję zmian organizacyjnych czy technologicznych. Wszystko po to, aby spełnieni wymagania określone w przepisach oraz przede wszystkim zapewni pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy.