Obowiązek udzielania pierwszej pomocy

Czy mamy obowiązek udzielania pierwszej pomocy

Odpowiedź brzmi – zdecydowanie TAK! Mamy prawny obowiązek udzielania pierwszej pomocy osobie poszkodowanej.

Każdy z nas, kto zauważy sytuację, wymagającą udzielenia pierwszej pomocy osobie poszkodowanej jest zobowiązany do natychmiastowej interwencji. Ten, kto postąpi inaczej może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej:
Artykuł 162 Kodeksu karnego:
„Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”

Etapy udzielania pierwszej pomocy

Większość sytuacji, które wymagają udzielenia pierwszej pomocy osobie poszkodowanej, rannej bądź nieprzytomnej, wywołuje u świadków zdarzenia ogromny stres i panikę. Opisane emocje nie sprzyjają podejmowaniu logicznych i trafnych decyzji, zwłaszcza gdy w grę wchodzi ludzkie zdrowie lub nawet życie.

Istnieje uniwersalny schemat, opisujący, jakie czynności powinny następować po sobie i krok po kroku prowadzi nas przez najważniejsze etapy udzielania pierwszej pomocy. Taki schemat zdecydowanie ułatwi nam przeprowadzenie udanej akcji ratunkowej. Dodatkowo będziemy pamiętali o jej najważniejszych elementach.

Musimy jednak zwrócić uwagę, na różnorodność sytuacji oraz okoliczności zdarzeń. One utrudniają, lub czasem nawet uniemożliwiają znalezienie idealnego schematu postępowania. Każdy przypadek jest inny i należy zdać się także na własne umiejętności i analizę sytuacji.

Wypadek - obowiązek udzielania pierwszej pomocy

 

Poniżej dla przypomnienia, 5 głównych etapów udzielania pierwszej pomocy.

  1. Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca zdarzenia.
  2. Ocena stanu poszkodowanego.
  3. Udrożnienie dróg oddechowych i sprawdzenie czynności życiowych.
  4. Wezwanie pomocy.
  5. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat udzielania pierwszej pomocy bądź uczestniczyć w profesjonalnym szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy, skontaktuj się z naszym biurem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *