Badanie wydajności hydrantów wewnętrznych w mieszkalnych budynkach wysokich

W marcu 2016 r. nasza firma przeprowadziła badanie wydajności hydrantów wewnętrznych oraz zaworów hydrantowych. Badanie dotyczyło wysokich, 17 kondygnacyjnych budynków zamieszkania zbiorowego, mieszczących się w centrum Warszawy. Hydranty wewnętrzne oraz zawory hydrantowe zlokalizowane były zgodnie z przepisami przy drogach komunikacji ogólnej ( w naszym przypadku były to konkretnie klatki schodowe).

Hydranty wewnętrzne oraz zawory hydrantowe stanowią urządzenia przeciwpożarowe zwiększające bezpieczeństwo mieszkańców w razie wystąpienia pożaru.

Przedmiotem badania były hydranty wewnętrzne wyposażone w wąż półsztywny o nominalnej średnicy 25 mm. Wydajność przepływu wody takich hydrantów nie może być niższa niż 1 l/s oraz zawory hydrantowe DN-52, z których powinniśmy uzyskać przepływ minimalny równy 2,5 l/s.

Przeciwpożarowy hydrant wewnętrzny

Badanie wydajności hydrantów wewnętrznych pod kątem ciśnienia

W trakcie prowadzonych badań wydajności nasz konserwator uzyskał ciśnienie dynamiczne nie wyższe od minimalnego wymagania 0,2 MPa dla najbardziej niekorzystnie położonego hydrantu / zaworu.

Biorąc pod uwagę wysokość budynku i najwyższą kondygnację, na której zlokalizowane były hydranty konieczne było zainstalowanie zestawu hydroforowego podnoszącego oraz utrzymującego ciśnienie wody w hydrantach.

Zgodnie z przepisami dotyczącymi ilości hydrantów wewnętrznych w budynkach wysokich, na kondygnacji podziemnej oraz na kondygnacjach położonych powyżej 25 m, zbadano po dwa hydranty wewnętrzne na każdym pionie hydrantowym. Na kondygnacjach nie wymienionych powyżej umieszcza się po jednym hydrancie wewnętrznym.

WAŻNE !
Pamiętaj, że regularne, przeprowadzone co najmniej raz w roku badanie wydajności hydrantów wewnętrznych podnoszą bezpieczeństwo użytkowania budynków oraz zwiększają szanse na ratunek życia ludzkiego oraz mienia.

Po przeprowadzonym badaniu hydrantów wewnętrznych zarządca otrzymał od nas protokół potwierdzający spełnienie wymagań wydajności do celów przeciwpożarowych.

Więcej na temat badania wydajności hydrantów można przeczytać na stronie: Hydranty – badania wydajności i konserwacja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *