Pomiar natężenia oświetlenia na stanowisku pracy

W styczniu przeprowadziliśmy pomiar natężenia oświetlenia na stanowisku pracy w biurach jednostki administracji publicznej zlokalizowanej na terenie Wyszkowa. Nasi specjaliści wykonali pomiary natężenia oświetlenia luksomierzem – miernikiem do pomiarów natężenia oświetlania LXP-1. Jest to narzędzie spełniające wszystkie wymagania pozwalające na wykonywanie badań oświetlenia, w tym stanowisk pracy.

Przygotowania i pomiar natężenia oświetlenia na stanowisku pracy

Przygotowując się do badania natężenia oświetlenia sprawdziliśmy warunki środowiskowe, w jakich mieliśmy prowadzić pomiary i czy mieszczą się w granicach określonych przez producenta aparatury pomiarowej.

Pomiary natężenia oświetlenia wykonaliśmy w warunkach eksploatacyjnych, po zapadnięciu zmroku.Dodatkowo 30 min. przed rozpoczęciem badania, włączyliśmy urządzenia oświetleniowe wyposażone w żarówki lub halogenowe źródła światła, które miały zostać poddane badaniom. Specjaliści wykonujący pomiary byli ubrani w czarną odzież.

Dodatkowo zanotowaliśmy typ źródeł światła, rodzaj opraw, moc, stopień zabrudzenia, ilość sprawnych i niesprawnych źródeł światła. Na podstawie obserwacji określiliśmy i zanotowaliśmy rodzaj zastosowanego oświetlenia (ogólne, miejscowe i złożone).

Pomiar natężenia oświetlenia na stanowisku pracy - oprzyrządowanie

Wyniki pomiarów natężenia oświetlenia

Wszystkie wyniki z pomiarów natężenia oświetlenia były zapisywane. Po przeprowadzonym badaniu sporządzono protokół zawierający dane z przeprowadzonego pomiaru. Protokół wręczono pracodawcy, aby dostosował się do zawartych w nim zaleceń.
Zgodnie z normą PN-EN-12464-1: 2012 wymagane eksploatacyjne natężenie oświetlenia powinno być zwiększone lub zmniejszone odpowiednio do uzyskanych wyników.

Przepisy i wskazówki dotyczące natężenia oświetlenia w miejscu pracy

Przepisy BHP nie określają wprost, z jaką częstotliwością powinno przeprowadzać się pomiary natężenia oświetlenia. Ostateczną decyzję zawsze powinien podjąć pracodawca mając na uwadze zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Ponadto pracodawca powinien ustalić częstotliwość wykonywania pomiarów natężenia oświetlenia np. co 5 lat wraz z pomiarami instalacji elektrycznej.

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie odpowiedniego oświetlenia na stanowiskach pracy zgodnie z Polskimi Normami. Oświetlenie dzienne na poszczególnych stanowiskach pracy powinno być dodatkowo dostosowane do rodzaju wykonywanych prac i wymaganej dokładności określonej w Polskich Normach. Pracodawca może zlecić pomiar firmie zewnętrznej, od której może zażądać deklaracji zgodności urządzenia, którym przeprowadzane będą pomiary.

WAŻNE: Norma PN-EN 12464-1: 2012 Światło i oświetlenie podaje wartości minimalne natężenia oświetlenia, nie określa natomiast maksymalnych wartości. Jednak problemem może być nie tylko niedoświetlenie stanowisk pracy, ale również nadmierne natężenie oświetlenia, dlatego poza parametrami wyznaczonymi w PN istotne są subiektywne odczucia pracowników wpływające na komfort pracy wzrokowej.

W celu utrzymania odpowiedniego natężenia oświetlenia należy zachować oprawy oświetleniowe w czystości, a przepalone żarówki i świetlówki niezwłocznie powinny być wymieniane na nowe o zgodniej barwie z pozostałymi źródłami światła.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *