Szkolenie ppoż w Warszawie

Dlaczego prowadzimy praktyczne szkolenie ppoż w Warszawie? Ochrona przeciwpożarowa to nie tylko systemy przeciwpożarowe instalowane w obiektach. To przede wszystkim Człowiek, który musi wiedzieć, w jaki sposób postąpić w przypadku realnego zagrożenia pożarowego.

Na przełomie listopada i grudnia przeprowadziliśmy szkolenia ppoż w Warszawie dla ponad 250 pracowników oświaty w zakresie zwalczania pożarów oraz organizacji próbnej ewakuacji z obiektów. Szkolenia były podzielone na dwa bloki tematyczne, teoretyczny oraz praktyczny związany z możliwością użycia podręcznego sprzętu gaśniczego.

Celem szkolenia ppoż. była aktualizacja oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

  • przepisów przeciwpożarowych,
  • postępowania na wypadek pożaru,
  • obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego.

Szkolenie ppoż w części teoretycznej

W części teoretycznej zrealizowano program dotyczący przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku. Omówiono zagrożenia pożarowe występujące w budynku i na stanowiskach pracy oraz zasady przeciwdziałania tym zagrożeniom.

W trakcie szkolenia, nasi słuchacze dowiedzieli się również, w jaki sposób należy postępować na wypadek pożaru oraz jak zachować się w przypadku konieczności ewakuacji z obiektu uwzględniając podział obowiązków wg zajmowanego stanowiska w zakładzie pracy. Na szkoleniu nie zabrakło również informacji nt. sposobu użycia podręcznego sprzętu gaśniczego.

Praktyczne szkolenie ppoż w Warszawie - gaszenie pożaru za pomocą podręcznego sprzętu gaśnizcego

 

Praktyczne szkolenie ppoż

W części praktycznej nasz charyzmatyczny wykładowca zaprezentował słuchaczom sposoby właściwego i efektywnego użycia zastosowanego w obiekcie sprzętu przeciwpożarowego.

Ćwiczenia praktyczne polegały na ugaszeniu przez każdego z uczestników szkolenia pożaru symulowanego przy użyciu gaśnic będących na wyposażeniu obiektu. Nasz specjalista z długoletnim doświadczeniem w zakresie ochrony przeciwpożarowej zaprezentował również możliwość użycia koca gaśniczego jako urządzenia ograniczającego dopływ utleniacza do miejsca pożaru.

Po zakończeniu prowadzonego przez nas szkolenia ppoż. wszystkie osoby przeszkolone otrzymują Certyfikaty szkolenia oraz podpisują oświadczenia o odbyciu szkolenia, które stanowią element dokumentacji personalnej pracownika w aktach osobowych.

Zachęcamy firmy do organizowania systematycznych szkoleń ppoż na terenie Warszawy i okolic. Bezpieczeństwo pracowników zależy w dużej mierze od posiadanej wiedzy oraz od umiejętności zachowania się podczas realnego zagrożenia pożaru.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *