Zabezpieczenie ppoż kanałów kablowych dla Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego

nowo powstałej siedzibie Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego wykonaliśmy zabezpieczenie ppoż kanałów kablowych przechodzących przez przedsionek przeciwpożarowy klatki schodowej.

Zabezpieczenia ppoż tras kablowych są bardzo istotne ze względu na konieczność zapewnienia dostaw w energię elektryczną do urządzeń przeciwpożarowych w trakcie trwania pożaru. Obudowa dzięki swoim właściwościom stanowi zabezpieczenie znajdujących się w niej przewodów elektrycznych. To z kolei gwarantuje zapewnienie dostaw energii elektrycznej do urządzeń przeciwpożarowych w założonym czasie.

Zabezpieczenie ppoż tras kablowych w budynku

Zabezpieczenie ppoż kanałów kablowych – technika wykonania

Zabezpieczenie przeciwpożarowe kanałów kablowych zrealizowaliśmy przy zastosowaniu materiałów firmy PROMAT zapewniając obudowie parametr odporności ogniowej EI 60.

EI 60 oznacza zapewnienie szczelności oraz izolacyjności ogniowej wnętrza zabudowy przeciwpożarowej przez 60 minut czasu trwania pożaru.
W skład użytych materiałów wchodziły płyty Promatect L-500 o grubości 40 mm oraz materiały uszczelniające łączenia płyt, oraz wyjścia instalacji z zabudowy, takie jak: PROMASEAL Mastic oraz PROMASTOP Coating.
Zgodnie z przedstawionym projektem, zabudowa została wykonana trój oraz czterostronnie, mocując ją do stropu lub zapewniając nośność za pośrednictwem stalowych zawiesi.

Zabezpieczenie ppoż kanałów kablowych w budynku

Przepusty ppoż

Zabezpieczeniu ppoż podlegały również przewody wychodzące z obudowy. Były to trasy kablowe wchodzące do szachtów elektrycznych zlokalizowanych bezpośrednio przy przedsionku przeciwpożarowym. Były to również przewody wychodzące bezpośrednio z wykonanej zabudowy ppoż. Stworzone w ten sposób przepusty przeciwpożarowe posiadają odporność ogniową pomniejszoną do parametrów pożarowych przegrody (m.in. zabudowy PROMAT) osiągając minimalną wymaganą wartość odporności ogniowej 60 minut (EI60).

Rzetelność realizacji zabezpieczeń ppoż

Ze względu na ograniczony czas realizacji w związku z planowym terminem odbioru budynku, nasza firma wykonała zabudowę wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej zaledwie w 12 godzin roboczych.
BHP Bezpieczeństwo stawia na jakość świadczonych usług, zapewniając profesjonalne wykonanie powierzonych robót. Dostosowujemy się przy tym do terminów określanych przez zleceniodawców.

Podstawa prawna:

§ 232 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2015. Poz. 1422)
„Przedsionek przeciwpożarowy powinien mieć wymiary rzutu poziomego nie mniejsze niż 1,4×1,4. Ściany i strop, a także osłony lub obudowy przewodów elektroenergetycznych – z wyjątkiem wykorzystywanych w przedsionku – o klasie odporności ogniowej co najmniej EI60 wykonane z materiałów niepalnych …”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *