Szkolenia BHP dla pracowników oświaty

Początek roku szkolnego to początek cyklu szkoleń BHP. W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego firma BHP Bezpieczeństwo miesiąc wrzesień może zaliczyć do bardzo udanych! Przeprowadziliśmy szereg szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników placówek oświatowych. Naszymi słuchaczami byli przede wszystkim pedagodzy. Jednak do grona szkolonych pracowników możemy zaliczyć również osoby zatrudnione na stanowiskach administracyjno-biurowych czy robotniczych.

Przeszkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym obowiązkiem pracodawcy, wyszczególnionym w Kodeksie Pracy. Szczegółowe informacje dotyczące szkoleń reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie BHP dla nauczycieli

Nasi Specjaliści w ramach szkolenia wstępnego BHP mieli przyjemność przeprowadzić dla pracowników placówek oświatowych instruktaż ogólny, którego celem jest zapoznanie nowo zatrudnionego pracownika z podstawowymi przepisami i zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy .

Dodatkowo firma BHP Bezpieczeństwo na przełomie sierpnia i września przeprowadziła szereg szkoleń okresowych dla osób zatrudnionych na stanowiskach pedagogicznych, których celem jest aktualizacja i ugruntowanie wiedzy z zakresu BHP. Nasi Specjaliści przeszkolili ponad 250 pracowników warszawskich szkół. Programy szkoleń były dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta.

Szkolenie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

Nasi Specjaliści na szkoleniach pracowników administracyjno-biurowych szczególną uwagę zwracali m.in. na ergonomię pracy. Praca ta często charakteryzuje się monotonią, a pracownik przez większość czasu pozostaje w niezmiennej pozycja ciała. W związku z tym, niezwykle istotne jest zadbanie o jego komfort pracy, który przekłada się niewątpliwie na wydajność pracy oraz zdrowie pracownika.

Szkolenie BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych

W ramach szkoleń bhp osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych dołożyliśmy wszelkich starań, aby omówić realne zagrożenia i najczęstsze przyczyny wypadków
w pracy. Zwróciliśmy również uwagę na znajomość instrukcji BHP, w zakresie prawidłowej obsługi maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesie pracy.

Elementy szkolenia BHP

Istotnym elementem szkoleń bhp przeprowadzonych w palcówkach oświatowych było omówienie zagadnień zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Nasi Specjaliści zwrócili szczególną uwagę na bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkół zarówno podczas zajęć, jak i w trakcie przerw międzylekcyjnych.

Ważnym elementem szkoleń bhp było także skupienie się na zasadach postępowania w przypadku sytuacji awaryjnych, takich jak wypadek osób pozostających pod opieką szkoły czy powstanie pożaru. Niezależnie od grupy zawodowej, nieodzownymi elementami naszych szkoleń były przede wszystkim zagadnienia dotyczące postępowania powypadkowego w związku z wypadkami w pracy czy w drodze do/z pracy, ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie bhp dla nauczycieli

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *