Szkolenia PPOŻ dla pracowników Fundacji SCOLAR

Firma BHP Bezpieczeństwo specjalizuje się w przeprowadzaniu szkoleń w zakresu ochrony przeciwpożarowej. Niedawno mieliśmy przyjemność przeprowadzić szkolenia ppoż dla pracowników Fundacji SCOLAR w Warszawie. Specjaliści z firmy BHP Bezpieczeństwo przeszkolili ponad 100 pracowników.

Szkolenia PPOŻ dla pracowników Fundacji SCOLAR i ćwiczenia ewakuacji

Podczas szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej, uczestnicy mieli możliwość przejścia przez zadymiony namiot – ćwiczenie ewakuacji. W trakcie szkolenia PPOŻ. namiot wypełniony był gęstym sztucznym dymem, który jest całkowicie bezpieczny. Wejście do zadymionego namiotu było dla uczestników ogromnym przeżyciem, które dodatkowo pozwoliło uświadomić sobie, w jakich warunkach można znaleźć się w trakcie trwania pożaru.

Uczestnik szkolenia wchodząc do namiotu ewakuacyjnego kieruje się do wyjścia ewakuacyjnego według znaków ewakuacyjnych. W trakcie przejścia przez namiot uczestnik musiał zlokalizować i zabrać gaśnicę, którą po wyjściu z namiotu miał za zadanie zgasić płonący obiekt.

Praktyczne ćwiczenie ewakuacji w zadymionym namiocie uczy odpowiedniego zachowania
w sytuacjach nagłych, niebezpiecznych związanych w zadymieniem pomieszczeń. Dodatkowo, co jest bardzo ważne, każdy uczestnik szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej ma możliwość użycia podręcznego sprzętu gaśniczego przełamując w ten sposób swój strach przed użyciem gaśnicy w sytuacji awaryjnej.

Szkolenia ppoż dla pracowników z ćwiczeniami ewakuacji z zadymionego namiotu

Pokaz gaśniczy na szkoleniu ppoż

Szkolenie zostało wzbogacone o pokaz gaśniczy – szkolenie z praktycznego użycia podręcznych urządzeń przeciwpożarowych w postaci hydrantów wewnętrznych. Podczas pokazu uczestnicy szkolenia przetestowali użycie koca gaśniczego oraz różnych typów gaśnic.

W trakcie szkolenia PPOŻ. zaprezentowano również zjawisko wykipienia oleju, uzyskując imponującą wielkość płomienia, co z całą pewności uzmysłowiło uczestnikom szkolenia ryzyko z jakim wiąże się dolanie wody do wrzącego oleju.

Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej spotkało się z ogromną aprobatą uczestników, zapewniając nam motywację do dalszego doskonalenia w zakresie prowadzonych szkoleń przeciwpożarowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *