Zasiłek chorobowy – prawo do zasiłku i wysokość zasiłku

Przez ile dni przysługuje zasiłek chorobowy

Zasiłek chorobowy przysługuje maksymalnie przez 182 dni. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy osoba jest niezdolna do pracy z powodu gruźlicy lub ciąży, wtedy prawo do zasiłku przysługuje przez okres nie dłuższy niż 270 dni. Jeżeli osoba jest uprawniona do wypłaty wynagrodzenia chorobowego, ten okres również zalicza się do okresu wypłaty zasiłku chorobowego.

Lekarz wypisujący receptę pacjentce - metafora zasiłek chorobowy

Jaka jest wysokość zasiłku chorobowego

Wysokość zasiłku chorobowego wynosi 80 % podstawy wymiaru wynagrodzenia. W momencie, gdy osoba przebywająca na zasiłku, znajduje się dodatkowo w szpitalu, zasiłek kształtuje się na poziomie 70 % podstawy wymiaru. W sytuacjach wyjątkowych, zasiłek wynosi 100 %:

 • niezdolność do pracy spowodowana jest wypadkiem przy pracy, w drodze do pracy lub z pracy;
 • niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży;
 • niezdolność do pracy jest wynikiem dostawy komórek, tkanek lub narządów;
 • niezdolność do pracy wywołana jest chorobą zawodową;

W powyższych przypadkach, 100 % zasiłek przysługuje również za okres pobytu w szpitalu.

Ważne: Pracownicy, którzy ukończyli 50 lat i przebywają w szpitalu, otrzymają 80 proc. świadczenia za pobyt w szpitalu przypadający od 15. do 33. dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym.

Czy po zwolnieniu z pracy przysługuje zasiłek chorobowy

Tak, po zwolnieniu z pracy przysługuje zasiłek chorobowy. Nawet w sytuacji, kiedy nie zostało wykorzystane w danym roku kalendarzowym wynagrodzenie chorobowe. W powyższym przypadku, wypłatą zasiłku zajmuje się ZUS.

Zasiłek przysługuje również w momencie, kiedy niezdolność do pracy powstała po ustaniu zatrudnienia, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od ustania ubezpieczenia chorobowego oraz trwa nieprzerwanie minimum 30 dni. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy niezdolność do pracy jest wywołana chorobą, której czas inkubacji jest dłuższy niż 14 dni. Wtedy zasiłek przysługuje nawet, jeśli niezdolność do pracy powstanie w okresie 3 miesięcy od zwolnienia z pracy.

W pewnych okolicznościach ZUS odmawia jednak prawa do zasiłku za okres po ustaniu ubezpieczenia. Dotyczy to sytuacji, w których osoba niezdolna do pracy ma ustalone prawo do renty lub emerytury albo ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych.

Kiedy nie jest wymagany okres wyczekiwania, aby uzyskać prawo do zasiłku chorobowego

 • wypadek przy pracy (choroba zawodowa), do pracy lub z pracy,
 • w przypadku absolwentów szkół lub uczelni wyższych, którzy przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów,
 • w przypadku posłów lub senatorów, którzy przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od zakończenia kadencji,
 • w przypadku osób podlegających ubezpieczeniu chorobowemu, które legitymują się wcześniejszym 10-letnim okresem obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego.

Na jakich dokumentach potwierdza się prawo do zasiłku chorobowego

 • ZUS ZLA, tj. zwolnienie lekarskie,
 • ZUS Z-3 (jeżeli ZUS wypłaca zasiłek chorobowy),
 • ZUS Z-3a (jeżeli dotyczy ubezpieczonych innych niż pracownicy).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *