Konserwacja sprzętu PPOŻ

Konserwacja sprzętu PPOŻ poprzez m.in., przegląd sprzętu gaśniczego i badanie wydajności hydrantów. Świadczymy usługi związane z legalizacją, przeglądem technicznym oraz remontem gaśnic znajdujących się na wyposażeniu budynku.

W przypadku konieczności remontu gaśnic dostarczamy gaśnice zastępcze dbając o utrzymanie poziomu bezpieczeństwa w obiekcie. Zapewniamy kompleksową usługę związaną z wyposażaniem obiektów w podręczny sprzęt gaśniczy. Zajmujemy się doborem rodzaju oraz liczby gaśnic, jak również ich profesjonalnym rozmieszczeniem i oznakowaniem w budynku zgodnie z wymaganiami przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz polskich norm. Określamy wymaganą ilość środka gaśniczego zgromadzonego w gaśnicach dla budynku.

Wykonujemy badania wydajności hydrantów, które prowadzone są wyłącznie przez osoby posiadające wymagane certyfikaty. Po przeprowadzonym badaniu sporządzamy protokół przedstawiający charakterystykę wodnego układu przeciwpożarowego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej o badaniu wydajności hydrantów bądź przeglądzie sprzętu gaśniczego, napisz do nas.