Ewakuacja budynku

Nasza firma przeprowadza próbne ewakuacje budynków. Z każdego miejsca w obiekcie – tam gdzie przebywają ludzie, muszą być zapewnione warunki umożliwiające szybką i przede wszystkim bezpieczną ewakuację.

Po przeprowadzonej próbnej ewakuacji sporządzamy protokół, zawierający wykaz nieprawidłowości. Ma to na celu jak najszybsze wprowadzenie zmian, w razie gdyby miała miejsce prawdziwa ewakuacja budynku.

Próbne ewakuacje budynków przeprowadzone przez naszą firmę zwiększają szansę wykonania bezpiecznej ewakuacji pracowników przebywających w danym miejscu w realnej sytuacji zagrażającej zdrowiu a nawet życiu ludzi.

Bezpieczeństwo ludzi stawiamy na pierwszym miejscu. W związku z tym, aby zapobiec
i ograniczyć liczbę poszkodowanych podczas ewakuacji, zajmujemy się oznakowaniem ewakuacyjnym budynków.

Oznakowanie ewakuacyjne budynku stanowi bardzo ważny element podczas ewakuacji obiektu. To prawidłowe rozmieszczenie znaków, decyduje o zdrowiu a nawet życiu osób znajdujących się w budynkach. Prawidłowe oznakowanie ewakuacyjne budynku wpływa na bezpieczeństwo użytkowników. Każdy uczestnik ewakuacji, będzie czuł się bezpieczniej, będąc świadomym tego, że w przypadku nagłego zagrożenia będzie w stanie wydostać się z budynku, w sposób szybki i bezpieczny.

Oznakowanie ewakuacyjne budynku jest nieodłącznym elementem towarzyszącym oddaniu budynku do użytkowania. To właściciel budynku odpowiada za bezpieczeństwo ludzi, którzy się w nim znajdują i to na nim spoczywa odpowiedzialność za oznakowanie ewakuacyjne budynku.