Szkolenie PPOŻ

Organizujemy praktyczne szkolenie PPOŻ na terenie Warszawy i okolic. Nasze szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej skierowane są dla pracowników wszystkich grup zawodowych. Podczas prowadzonego przez nas szkolenia ppoż w części teoretycznej dowiecie się Państwo, jakie przepisy regulują wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Poruszone zostaną zagadnienia dotyczące zwalczania pożarów, użycia podręcznego sprzętu gaśniczego oraz systemów gaśniczych na stałe wpisanych w budynek.

Oferowane przez nas szkolenie ppoż przygotuje Państwa do prawidłowej i jednocześnie bezpiecznej ewakuacji z obiektu. Zaprezentowane zostaną urządzenia gaśnicze oraz filmy obrazujące zjawiska pożarowe w obiektach.

Praktyczne szkolenie ppoż w Warszawie z użyciem zadymionego namiotu - BHP Bezpieczeństwo

Na życzenie Klienta szkolenie może zostać wzbogacone o „pokaz gaśniczy” – szkolenie z praktycznego użycia podręcznego sprzętu gaśniczego. Podczas pokazu zobaczycie Państwo jak w praktyce użyć koca gaśniczego oraz wszystkich typów gaśnic. Zaprezentowane zostanie także zjawisko pożaru oleju (pożar w kuchni).

Stawiamy przede wszystkim na praktykę! Organizujemy również szkolenia umożliwiające przejście przez komorę dymową, które zobrazują nam zachowanie się w sytuacji prawdziwego pożaru.

Wybierając naszą firmę BHP Bezpieczeństwo macie Państwo pewność realizacji szkolenia przez wykwalifikowaną kadrę Specjalistów ds. Ochrony Przeciwpożarowej, dla których zjawisko pożaru jest nieodłącznym elementem badań i publikacji.

Podstawowy program szkolenia PPOŻ

  • obowiązujące przepisy oraz instrukcje ppoż.,
  • zagrożenia pożarowe oraz przyczyna powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów ze szczególnym uwzględnieniem zajmowanego stanowiska pracy,
  • zasady alarmowania straży pożarnej na wypadek pożaru,
  • obsługa podręcznego sprzętu gaśniczego,
  • ogólne zasady postępowania w razie powstania pożaru oraz sposoby jego ograniczania i zwalczania,
  • zasady ewakuacji ludzi i mienia z budynku.

Szkolenie ppoż i przepisy

Zgodnie z Ustawą o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. (Dz. U. z dnia 15 października 2009 r. nr 178 poz. 1380 tekst jednolity), właściciel, zarządca bądź użytkownik budynku ma obowiązek przestrzegania zasad oraz wymagań przeciwpożarowych. Właściciel obiektu odpowiedzialny jest za organizację ochrony przeciwpożarowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa w budynku, w skutek czego jest on zobowiązany zapoznać pracowników z obowiązującymi przepisami ochrony przeciwpożarowej oraz instrukcją bezpieczeństwa pożarowego budynku.

Szkolenia ppoż, gaszenie pożaru podręcznym sprzętem gaśniczym

Interesują Was praktyczne szkolenia ppoż na terenie Warszawy i okolic? Zapraszamy do kontaktu.